İçeriğe geç

Kadın İş Gücüne Bütünsel Yaklaşım

Kadınların iş gücüne katkılarının arttırılması üzerine yeni formüller türetilirken, kadın istihdamı ve yan haklar konusunda rakamlara da kulak vermekte fayda var.

21 Kasım 2017 Salı günü, Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlediğimiz “Care Economy” konulu İşvereni Yakan Sorular 9’da konuşmacılarımızdan birisi de Mercer Türkiye Genel Müdürü Dinçer Güleyin’di. Güleyin, PWN İstanbul işbirliğiyle ve 40 şirketin katılımıyla gerçekleştirdikleri “Kadınlar İş Dünyasında Parladıkça” Türkiye raporunun sonuçlarından bahsetti.

Tasarruf Seçenekleri % 8’de Kaldı

Bu rapor doğrultusunda, kadının sağlık kapsamındaki finans giderlerinin analiz edildiği firmaların Türkiye’deki oranı sadece % 31. Yatırım ve tasarruf seçeneklerinin takibinin yapıldığı firmalar ise % 8’de kaldı.

Araştırmaya katılan firmaların % 36’sı, kadınlara has sağlık hizmeti ihtiyaçlarını yönetmelerine yardımcı olmayı hedefleyen cinsiyete özel sağlık eğitimleri ve iletişimleri sağlıyor. Gene katılımcı firmaların % 58’i ise kadınların özel sağlık ihtiyaçlarına göre oluşturulacak program ve esnek yarı hakların kadın yetenekleri çekme, tutundurma ve özellikle üst düzey temsil oranında artışla paralel ilerlediğini kabul ediyor.

Emeklilikte Rakamlar Daha Düşük            

Emeklilik programlarında cinsiyete özel ihtiyaçları dikkate alarak özelleştirilmiş seçenekler sunan firmaların oranı sadece % 3’ken, tasarruf ve yatırım seçeneklerini cinsiyete göre takip eden firmalar ise % 8.

Doğum İzinlerinin Kullanımı

Sağlık, emeklilik derken; yan haklardan yeterince faydalanılmaması veya kadınların esnek çalışmalarına müsait olmayan şartlar yahut kendi haklarını bilmeyen kadın çalışanlar gerçeğiyle yüz yüze kalabiliyor iş dünyası.

Dakika Personel Yönetimi – Doğum İzni İstatistikleri

Dakika Personel Yönetimi programımızın dört yıllık verilerine göre 2013’ten itibaren doğum izni kullanan kadın çalışan (bir sonraki yıla sarkan izinler de dâhil olmak üzere) istatistikleri tablodaki gibidir.

Kullanım rakamlarındaki artış, gerçekleştirilen uygulamaların daha şeffaf olmasıyla da doğru orantılı. Bildiğiniz üzere 6663 Sayılı Kanun’un 21. Maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 13. Maddesi bazı eklemelerle analık izni, çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin veya 6 aya değin ücretsiz izin akabinde çocuğun ilköğretim çağına dek ebeveynlere kısmî süreli çalışma izni hakkı veriyor.

Doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz; toplamda 16 haftalık süre için çalıştırılmamaya dönük “Analık İzni”; ilk doğumda 60 gün, ikinci doğumda 120 gün ve sonraki doğumlarda 180 günlük süreyle kullanılabilen “çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin” ve altı aya dek ücretsiz izin hakkı gibi net uygulamalar artık çalışma hayatının olmazsa olmazı.

Yapılan araştırmalar, önemli bir noktaya parmak basıyor: Yönetim kurulunda aktif görev alan kadınların olduğu şirketler, önceki dönemlerine kıyasla kâr oranlarını en az % 3 arttırıyor.

Kadınların iş gücüne katılımına bütünsel yaklaşım gerekiyor. Haklarını bilen ve bu hakları kullanan kadın çalışanlar; özgüvenleriyle daha üretken, daha verimli bireyler hâline geliyorlar. Neden olmasınlar ki?

Doksandokuz Dergisi | Mart 2018 Sayısı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Alper Kaya Resmî Web Sitesi